Projectes tècnics de cooperació

Projectes tècnics de cooperació

projectes 0´7-proyectos 0´7La Fundació General de la Universitat de València gestiona programes i projectes de cooperació per al desenvolupament relatius al Programa 0’7 Una Nau de Solidaritat, per donar suport a la tasca que la Universitat de València té establida en l’article 4 dels seus Estatus, i incorpora mesures que permeten millorar i fer més significativa la seua contribució a construir una societat més justa i sostenible.

La Fundació General de la Universitat de València n’ha exercit, per delegació de la Universitat, com a entitat gestora, i ha donat suport als responsables dels projectes i als seus beneficiaris. Un any més, PDI, PAS i estudiantat han rebut els serveis de la Fundació per a la gestió de projectes, l’assessorament en matèria de cooperació per al desenvolupament, la redacció de projectes i les propostes de convocatòries relacionades amb els programes 0’7.

Activitats

Projecte de la Fundació General de la Universitat de València per a l´emprenedoria de dones a Burkina Faso
PROJECTE: Formació per a l’emprenedoria de dones de l’àmbit rural. Gaoua, Burkina Faso
[Convocatòria Obra Social “la Caixa” 2014 - FGUV]
Contrapart: Association pour la Promotion Féminine de Gaoua (APFG)
Responsables de la coordinació del projecte: Mª Jesús Bravo i Carmen Agulló (PDI)
Durada: 12 mesos

Aquest any, la Fundació General de la Universitat de València va concórrer a la convocatòria de Formació a Àfrica de l’Obra Social “la Caixa”, sent seleccionat el projecte presentat junt a l´APFG. Aquesta acció forma part dels objectius de promoció i gestió d’activitats de cooperació i solidaritat de la Fundació amb països estructuralment empobrits.

El projecte, que s´inicia amb dones del món rural a la província de Poni, té com a objecte capacitar-les perquè puguen dur a terme activitats econòmiques generadores de beneficis, per tal de reduir els nivells de pobresa i millorar les condicions de vida de les famílies. El projecte es realitzarà en dos àmbits:

El primer, format per dones capdavanteres, que formen part ja dels grups de dones de l´APFG en diferents poblats de la província i sectors de la ciutat de Gaoua. Aquests grups tenen ja en marxa diferents activitats productives: elaboració de llard de Karité, fabricació de sabons i cremes, tintat de teles, cistelleria, etcètera.

Amb la formació rebuda, es pretén que les dones que participen en ella adquirisquen una major qualificació que els permeta millorar la gestió d´aquestes activitats, així com formar, al seu torn, a altres companyes de les seues comunitats. La seua formació va a redundar en benefici d´almenys 700 dones que formen part de l´APFG, i pot millorar les condicions de vida de les famílies de totes elles, enfortint la capacitat organitzativa i l´estructura de les diferents agrupacions que formen l´Associació reforçant el seu potencial productiu.

El segon és el de les joves que es formen en el centre en el qual se´ls imparteix alfabetització, formació en drets, capacitació en diferents oficis: perruqueria, costura, informàtica, tintat de teles, horticultura...

Amb aquest projecte les joves que imparteixen el tercer curs inclouran en la seua educació formació per a la gestió de les activitats productives que puguen emprendre.

Finalitzada la formació i les pràctiques professionals necessàries, se´ls recolzarà en la posada en marxa d´un projecte pilot en algun dels terrenys en els quals han adquirit capacitació, realitzant un seguiment del mateix durant sis mesos.
Projectes desenvolupats en l´àmbit educatiu
PROJECTE: Promoció i formació en animació sociocultural ´Meta, Animate, Salta´
[III Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Argentina
Responsable del projecte: Joan Maria Senent (PDI)

El projecte s´ha centrat en la realització de dos cursos de formació d´Animadors Socioculturals i un curs de Formació de Formadors. La formació d´Animadors Socioculturals ha anat dirigida a joves de la societat de Salta amb especial atenció en aquells perfils de joves que no tenien accés a l´educació superior i, d´altra banda, procedien de col·lectius o associacions amb arrelament social en la ciutat. Quant al curs de Formació de Formadors, s´ha dirigit a alumnat del curs d´Animació Sociocultural i professionals que ja comptaven amb una experiència en animació comunitària, amb l´objectiu d´establir un efecte multiplicador de manera que en el futur persones amb una bona formació en animació sociocultural puguen seguir formant animadors socioculturals i comunitaris.
......................................................................................................................................................................................................................................

PROJECTE: Polítiques de propietat intel·lectual i desenvolupament econòmic a Perú
[III Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Pontificia Universidad Católica de Perú
Responsable del projecte: Felipe Palau (PDI)

L’execució del projecte està contribuint perquè a Perú hi haja un millor enteniment sobre les dimensions dels drets de propietat intel·lectual, satisfer la demanda d’experts en l’àrea de la propietat intel·lectual, i desenvolupar recerques interdisciplinàries i incorporar-les a l’ensenyament de la propietat intel·lectual i el dret de la competència. El resultat d’aquesta proposta ha finalitzat amb l’edició del primer estudi sobre ´Polítiques de Propietat Intel·lectual per a Promoció de la Innovació en el Perú´.
Projectes desenvolupats en l´àmbit de la protecció del patrimoni cultural
PROJECTE: Recuperació de la galeria d´aigua ´Aín Boussoufa´ d’El Guettar
[III Convocatòria projectes cooperació 0´7. UV]
Contrapart: Institut des Régions Arides. Tunísia
Responsable del projecte: Jorge Hermosilla (PDI)

Amb aquest projecte s´ha tractat de detectar, estudiar, recuperar i posar en valor el patrimoni hidràulic subterrani que encara es conserva en forma de galeries d´aigua construïdes entre els segles XVIII i XIX en les riberes mediterrànies i que remunten el seu origen a les terres d´Orient Mitjà. En tractar-se d´un punt turístic estratègic, amb aquesta actuació es revaloritza la zona i es milloren les condicions patrimonials, econòmiques i socials de la població local.
......................................................................................................................................................................................................................................

PROJECTE: Enfortiment comunitari per a la creació d´alternatives sostenibles al desenvolupament de la població de La Blanca
[Projectes 0´7. Accions específiques 2011. UV]
Contrapart: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Responsable del projecte: Cristina Vidal (PDI)

Les actuacions de cooperació al desenvolupament que es proposen en aquest projecte s´insereixen en els objectius generals del projecte de creació d´un centre de visitants al lloc arqueològic de La Blanca (Petén-Guatemala), amb la finalitat de revalorar l´antiga ciutat maia de La Blanca.

Des dels seus inicis, l´any 2004, aquest projecte ha conjuminat la recerca científica amb la posada en valor de l´antiga ciutat maia de La Blanca i altres llocs arqueològics propers, com Chilonché, i amb una acció de cooperació en les comunitats de l´entorn dirigida al desenvolupament econòmic i social d´aquestes poblacions.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar