Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat és un servei de la Universitat de València, constituït per un equip multidisciplinari, orientat a proporcionar a tota la comunitat universitària atenció, assessorament i suport en matèria de discapacitat. L’eix central de les actuacions d´aquesta Unitat és afavorir la igualtat d’oportunitats i alhora potenciar la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat, un objectiu que intenta aconseguir mitjançant cinc programes específics d’actuació.

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat atén els membres de la comunitat universitària amb diversitat funcional: estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis.

D’altra banda, també es manté contacte amb diverses associacions i entitats de l’àmbit de la discapacitat que col·laboren amb aquesta Unitat a través de convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris. A més, hi ha un grup d’estudiants de la Universitat de València composat pel voluntariat.

La Unitat s’organitza davall cinc programes que desenvolupen distintes accions per a donar resposta al ventall de necessitats de la comunitat universitària amb discapacitat:

1. Assessorament psicoeducatiu. S’ofereix als estudiants un seguiment durant tota la seua trajectòria universitària amb assessorament individualitzat i avaluació de necessitats per a instal·lar les adaptacions pertinents.

2. Equiparació d’oportunitats. S’ocupa de gestionar i posar al servei de l’usuari els suports tècnics i personals necessaris en cada situació personal.

3. Sensibilització, formació i voluntariat. Es procura que la comunitat universitària i les institucions externes a la Universitat de València prenguen un paper actiu per a afavorir la plena autonomia personal del col·lectiu atés. Una part important d’aquest programa és la gestió del voluntariat universitari.

4. Accessibilitat universal. Programa per a promoure la creació d’ambients de treball i estudi que respecten la diversitat, tenint en compte l’accessibilitat física, electrònica i de comunicació.

5. Atenció al PDI. Assessorament al personal docent i investigador sobre les mesures d’integració a la Universitat de València i el seu procés de resolució.

A fi d’oferir un servei de qualitat, i seguint les indicacions marcades pel Pla Estratègic de la Universitat de València, des de l’any 2011 la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat disposa de la Carta de Serveis, així com també des de l’any 2005 de la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la Norma ISO 9001:2008.

Les tasques dutes a terme a la Universitat de València, a través d’aquesta Unitat, han estat reconegudes per diferents entitats en els últims anys, com ara el premi a la millor organització del sector públic dins del marc de l’edició de 2012 dels Premis Capacitas de Telefónica i el guardó, en l’apartat institucional, dels Premis CERMI 2013, lliurats pel Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, per haver assumit amb decisió la dimensió inclusiva de la discapacitat en totes les esferes universitàries.

Enguany, la Universitat ha estat reconeguda en els VI Premis COCEMFE 2014 pel seu treball a favor de la plena integració i normalització socioeducativa de l’alumnat amb discapacitat física.

Activitats

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar