Centre de Documentació Europea

Centre de Documentació Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la Fundació General de la Universitat de València està integrat en la xarxa de Centres de Documentació Europea que hi ha als 29 països membres. Els més de 650 centres que pertanyen a aquesta xarxa tenen l’objectiu de servir de punt de referència a l’hora de resoldre les necessitats informatives de ciutadania i professionals sobre la Unió Europea, una realitat més palpable cada dia.

A més de rebre totes les publicacions de les diverses institucions comunitàries i de disposar d’accés gratuït a les variades bases de dades comunitàries, el CDE s’ha beneficiat des del principi de l’accés a internet que facilita la Red Iris a totes les universitats espanyoles. Aquesta circumstància ha permés l’automatització dels serveis del Centre fins al punt que tant el seu servidor internet com el butlletí electrònic Info-Europa, editat setmanalment, serveixen de referència a la comunitat interessada en la informació comunitària al nostre país.

El progressiu desenvolupament dels serveis informatius del CDE en internet han convertit el Centre, en els darrers anys, en una de les principals referències en el món de la informació sobre el procés d’integració europea en la xarxa.

Les instal·lacions del CDE es troben dins la biblioteca del Campus dels Tarongers de la Universitat de València.

Activitats

1. SERVEI DE LEGISLACIÓ DE LA UE. Consulta diària del Diari Oficial al dia i accés al document. Cerques en la base de dades de legislació europea Eur-Lex i tramesa immediata dels resultats. Perfils a mida del tema sol·licitat i accés als actes legislatius inclosos en les sèries L, C i S del Diari Oficial. Accés a les sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Informació al dia en la web del Centre amb actualitzacions diàries accessibles a través de RSS.

2. SERVEI D’ESTADÍSTIQUES DE LA UE. Consultes a les bases de dades CRONOS-Estadístiques Generals i COMEXT-Comerç Exterior d’Eurostat, l’Oficina Estadística de la Unió Europea. Estadístiques a escala comunitària, estatal o de les diferents comunitats autònomes. Actualitzacions diàries accessibles mitjançant RSS.

3. SERVEI DE BIBLIOGRAFIA DE LA UE. Recopilacions mensuals de les novetats bibliogràfiques adquirides pel Centre. Cerques temàtiques. Localització i tramesa de les referències. Consulta del catàleg bibliogràfic del CDE a través del seu web.

4. SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS. Accés a la Guia de Finançament Comunitari del Centre. La base de dades més completa sobre les línies de finançament de programes, iniciatives o accions pilot que es deriven de les polítiques comunitàries. Actualització diària de la base i servei d’alerta de les convocatòries seleccionades a través del correu electrònic de l’usuari. Assessorament sobre les línies financeres més apropiades a les necessitats de particulars i/o institucions.

5. SERVEI DE FORMACIÓ D’USUARIS. Activitats formatives per a la incorporació de l’usuari a les noves tecnologies i per a millorar la destresa investigadora. Visites guiades al Centre. Sessions, prèvia sol·licitud, de recursos sobre la UE en internet.

6. SERVEI DE DIFUSIÓ. El servidor web del Centre constitueix el seu principal canal de difusió mitjançant l’opció de subscripció RSS. També està present en les xarxes socials Facebook i Twitter, i edita setmanalment el butlletí electrònic Info-Europa (2.304 subscriptors).
1. ADQUISICIONS I SUBSCRIPCIONS. El CDE rep de manera gratuïta les monografies i publicacions periòdiques de l´Oficina de Publicacions de la UE, i es beneficia dels fons de l´Hemeroteca de la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València.

2. CDEWeb. És la denominació de la base de dades del Centre, i compta en l´actualitat amb 17.254 registres classificats segons la següent tipologia: notícies, documents, programes, esdeveniments, recomanats, jurisprudència i legislació, estadístiques i oposicions. Durant l´any 2015 s´han introduït 1.122 registres. Totes les referències introduïdes es difonen mitjançant els canals de difusió pertinents (RSS, xarxes socials i butlletí electrònic Info-Europa). El nombre total de consultes mensuals al web ha estat de 64.324 consultes i el nombre de visitants únics va ser de 50.370.

3. GUIA DE FINANÇAMENT COMUNITARI. La Guia de Finançament Comunitari es consolida com el producte de referència del CDE. La recopilació de programes i ajudes de la Unió Europea elaborada pel CDE ha rebut 121.468 consultes en 2015. El nombre de visitants únics va ser de 85.195.

4. SERVEIS EXTERNS. L´equip tècnic del CDE elabora productes informatius externs com a suport financer al seu pressupost. Des de fa uns anys es mantenen les següents bases de dades:
- Programasue.info per a Presidència de la Generalitat Valenciana. Total consultes 2015: 14.917, amb una mitjana de 1.243 consultes mensuals. El nombre de subscriptors durant 2015 és de 5.359.
- Convocatòries Europees per a la Comunitat de Madrid.

5. SERVEIS ALS LECTORS I PETICIONS. Les consultes a través d´internet continuen sent majoritàries, amb el 61% del total. La resta han estat ateses de manera presencial, per telèfon o per Skype.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar