Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat és un servei de la Universitat de València, constituït per un equip multidisciplinari, orientat a proporcionar a tota la comunitat universitària atenció, assessorament i suport en matèria de discapacitat. L’eix central de les actuacions d´aquesta Unitat és afavorir la igualtat d’oportunitats i alhora potenciar la inclusió i la no discriminació de les persones amb discapacitat, un objectiu que intenta aconseguir mitjançant cinc programes específics d’actuació.

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat atén, principalment, la comunitat universitària amb discapacitat (estudiantat i professorat). Ambdós col·lectius són els principals usuaris del servei. No obstant això, també es pot considerar beneficiària del servei la comunitat universitària en general, ja que qualsevol membre de la Universitat de València pot  sol·licitar informació, assessorament o rebre formació en matèria de discapacitat.

D’altra banda, també es manté contacte amb diverses associacions i entitats de l’àmbit de la discapacitat que col·laboren amb aquesta Unitat a través de convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris. A més, hi ha un grup d’estudiants de la Universitat de València composat pel voluntariat.

La Unitat s’organitza davall cinc programes que desenvolupen distintes accions per a donar resposta al ventall de necessitats de la comunitat universitària amb discapacitat:

1. Assessorament psicoeducatiu. S’ofereix als estudiants un seguiment durant tota la seua trajectòria universitària amb assessorament individualitzat i avaluació de necessitats per a instal·lar les adaptacions pertinents.

2. Equiparació d’oportunitats. S’ocupa de gestionar i posar al servei de l’usuari els suports tècnics i personals necessaris en cada situació personal.

3. Sensibilització, formació i voluntariat. Es procura que la comunitat universitària i les institucions externes a la Universitat de València prenguen un paper actiu per a afavorir la plena autonomia personal del col·lectiu atés. Una part important d’aquest programa és la gestió del voluntariat universitari.

4. Accessibilitat universal. Programa per a promoure la creació d’ambients de treball i estudi que respecten la diversitat, tenint en compte l’accessibilitat física, electrònica i de comunicació.

5. Atenció al PDI. Assessorament al personal docent i investigador sobre les mesures d’integració a la Universitat de València i el seu procés de resolució.

A fi d’oferir un servei de qualitat, i seguint les indicacions marcades pel Pla Estratègic de la Universitat de València, des de l’any 2011 la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat disposa de la Carta de Serveis, així com també des de l’any 2005 de la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la Norma ISO 9001:2008.

Les tasques dutes a terme a la Universitat de València han estat reconegudes per diferents entitats en els últims anys. Cal esmentar el premi a la millor organització del sector públic dins del marc de l’edició de 2012 dels Premis de Capacitas de Telefónica. Aquests guardons reconeixen a les empreses i institucions espanyoles, públiques i privades, la seua aposta i impuls social en matèria d’atenció a la discapacitat, considerat com a valor afegit de les organitzacions.

Recentment, la Universitat de València ha estat també guardonada pel Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat amb el Premi CERMI 2013, en l’apartat institucional, per haver assumit amb decisió la dimensió inclusiva de la discapacitat en totes les esferes universitàries des de l’atenció a l’alumnat amb discapacitat, a la investigació, la docència i la responsabilitat.

Activitats

La Universitat de València ha estat pionera a Espanya en l’elaboració de normatives per a afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat i un referent per a altres universitats i institucions que referent a això ens consulten, sol·licitant assessorament sobre el desenvolupament i implementació d´aquest programa (especialment de la normativa que ho sustenta).

La major part d’accions realitzades durant l’any 2013 ha estat dirigida a proporcionar informació específica, amb un 41%, especialment en aquells aspectes que es refereixen a la concreció de les característiques de les ajudes i al procés de tramitació corresponent. La segona acció que cal destacar és la dels expedients, amb un 27%, que implica atendre les sol·licituds que arriben cada any, així com recollir noves dades i documentació. Segueix la d’assessorament, amb un 29%, principalment referit a la tramitació de les sol·licituds. Després, l’avaluació i valoració de necessitats, amb un 2%. En últim lloc hi ha els informes tècnics, amb un 1%, ja que únicament es requereixen per a obtindre la concessió de les ajudes econòmiques o per a la seua remissió a altres serveis de la Universitat de València.

Es constata un increment del nombre de consultes sobre productes de tecnologies de suport. La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat valora i assessora sobre les adaptacions que faciliten la funció docent, com ara la instal·lació de programari en equips personals o fins i tot indicacions sobre com realitzar les presentacions per a aconseguir que resulten més útils per a professorat i estudiantat.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar